Checkout / english
Helen Dowling

Helen Dowling

Ook dit jaar stellen wij voor de veiling van het benefiet gala van het Helen Dowling Instituut een sieraad beschikbaar. Deze keer speciaal voor de veiling ontworpen en vervaardigd een Swiss blue topaas druppel voorzien van geel gouden hanger en collier. Wij hopen dat de gasten flink gaan bieden, zodat het HDI nog velen jaren dit goede werk kan blijven doen.

Het HDI helpt mensen met kanker en hun naasten de ziekte emotioneel te verwerken. Hierdoor neemt hun levenskwaliteit toe, zelfs als het toekomst perspectief onzeker of slecht is. De zorg van het HDI wordt vergoed via de basisverzekering. De opbrengsten hiervan zijn echter te laag om kostendekkend te kunnen werken. Daarom organiseert het Helen Dowling instituut elk jaar een benefietgala. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar voor het gala dat plaats vindt op 13 juni 2015.